Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Company’s Business Activity
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Recenzents IEVF doktorante, Mg.oec. Anita Straujuma
Anotācija Diplomprojekta autors: Joanna Migunova Diplomprojekta darba vadītājs: Vladimirs Šatrevičs, Mg.oec., lektors Diplomprojekta tēma: “Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 79 lapām. Diplomprojekta darbs satur 43 attēlus, 28 tabulas, 4 aprēķinu formulas. Diplomprojekta izmantotie materiāli: Diplomprojekta literatūras sarakstā ietveri 37 informācijas avoti, izmantotie likumdošanas akti, darbinieku anonīmās anketas, vispārējās un speciālās literatūras avoti, interneta resursi, uzņēmuma publicēti un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot saimnieciskās darbības procesus uzņēmumā, uzlabojot tehniskos risinājumus un paaugstinot cilvēkresursu kvalifikāciju uzņēmumā. Diplomprojekta uzdevumi: iepazīt uzņēmuma pamatdarbību un tā nākotnes perspektīvas; izpētīt organizācijas struktūru un apzināties struktūrvienību funkcijas; novērtēt uzņēmuma kopējo finansiālo stāvokli, izmantojot finanšu koeficientu metodiku; veikt uzņēmējdarbības vides ietekmējošo faktoru analīzi, pielietojot M.Portera metodi; veikt bilances horizontālo un vertikālo analīzi; noteikt galvenās uzņēmuma problēmas un sniegt praktiskus priekšlikumus to risināšanai; analizēt finanšu un noliktavas uzskaites datorprogrammas; novērtēt personāla kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas; izstrādāt ieteikumus mazumtirdzniecības interneta veikala veidošanai; novērtēt klientu vajadzības un uzņēmuma piedāvājumus, izmantojot QFD “Kvalitātes mājas” matricu. Diplomprojekta darba rezultāti: Aprakstītas darba gaitā pielietotās pētīšanas metodes. Salīdzināti un novērtēti noliktavas datorprogrammas, izpētītas kompānijas, kas piedāvā darbinieku apmācību profesionāla klientu apkalpošanai, kā arī novērtēta un īstenota uzņēmuma mazumtirdzniecības interneta veikals. Sniegti priekšlikumi noliktavas datorprogrammas nomaiņai, personāla kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī piedāvāti pasākumi mārketinga uzlabošanai. Diplomprojekts uzrakstīts latviešu valodā. Migunova J. “Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts”: Diplomdarbs / vadītājs Mg.oec., lektors Šatrevičs V. – Rīga: RTU, 2016. – 79 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Improving Company’s Business Activity
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 19:20:29