Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Company’s Business Activity
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Reviewer IEVF doktorante, Mg.oec. Anita Straujuma
Abstract Diplomprojekta autors: Joanna Migunova Diplomprojekta darba vadītājs: Vladimirs Šatrevičs, Mg.oec., lektors Diplomprojekta tēma: “Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 79 lapām. Diplomprojekta darbs satur 43 attēlus, 28 tabulas, 4 aprēķinu formulas. Diplomprojekta izmantotie materiāli: Diplomprojekta literatūras sarakstā ietveri 37 informācijas avoti, izmantotie likumdošanas akti, darbinieku anonīmās anketas, vispārējās un speciālās literatūras avoti, interneta resursi, uzņēmuma publicēti un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta mērķis ir pilnveidot saimnieciskās darbības procesus uzņēmumā, uzlabojot tehniskos risinājumus un paaugstinot cilvēkresursu kvalifikāciju uzņēmumā. Diplomprojekta uzdevumi: iepazīt uzņēmuma pamatdarbību un tā nākotnes perspektīvas; izpētīt organizācijas struktūru un apzināties struktūrvienību funkcijas; novērtēt uzņēmuma kopējo finansiālo stāvokli, izmantojot finanšu koeficientu metodiku; veikt uzņēmējdarbības vides ietekmējošo faktoru analīzi, pielietojot M.Portera metodi; veikt bilances horizontālo un vertikālo analīzi; noteikt galvenās uzņēmuma problēmas un sniegt praktiskus priekšlikumus to risināšanai; analizēt finanšu un noliktavas uzskaites datorprogrammas; novērtēt personāla kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas; izstrādāt ieteikumus mazumtirdzniecības interneta veikala veidošanai; novērtēt klientu vajadzības un uzņēmuma piedāvājumus, izmantojot QFD “Kvalitātes mājas” matricu. Diplomprojekta darba rezultāti: Aprakstītas darba gaitā pielietotās pētīšanas metodes. Salīdzināti un novērtēti noliktavas datorprogrammas, izpētītas kompānijas, kas piedāvā darbinieku apmācību profesionāla klientu apkalpošanai, kā arī novērtēta un īstenota uzņēmuma mazumtirdzniecības interneta veikals. Sniegti priekšlikumi noliktavas datorprogrammas nomaiņai, personāla kvalifikācijas paaugstināšanai, kā arī piedāvāti pasākumi mārketinga uzlabošanai. Diplomprojekts uzrakstīts latviešu valodā. Migunova J. “Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts”: Diplomdarbs / vadītājs Mg.oec., lektors Šatrevičs V. – Rīga: RTU, 2016. – 79 lpp.
Keywords Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for Improving Company’s Business Activity
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 19:20:29