Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pašvaldības brīvprātīgo koordinācijas sistēmas pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Municipal Volunteer Coordination System
Struktūrvienība 02661 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Dr.oec. K. Didenko
Recenzents Doc., Mg.oec. M. Ozoliņš
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Pašvaldības brīvprātīgo koordinācijas sistēmas pilnveidošana”. Diplomprojektā analizē Liepājas pilsētas Domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas darbu attiecībā uz brīvprātīgo koordinēšanu. Tēmas aktualitāti nosaka brīvprātīgā darba ietekme uz ekonomisko un nodarbinātības sektoru. Pētījuma mērķis ir pilnveidot daļas darbu ar brīvprātīgajiem tā, lai tas nestu ieguvumu pilsētas sociālajā un ekonomiskajā sektorā. Darbs sastāv no 3 daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturota Domes vēsture, tās budžets, daļas struktūra un pienākumi, tās iekšējā un ārējā vide. Analītiskajā daļā iekļauta arī vispārējā brīvprātīgā darba politikas Liepājā analīze, veikta aptauja, kur iegūti viedokļi no pašiem brīvprātīgā darba darītājiem. Daļas noslēgumā veikta brīvprātīgā darba sistēmas Liepājā SVID analīze un definēti trīs priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai. Aprēķinu daļā ir sīks trīs definēto priekšlikumu izklāsts, novērtēta šo priekšlikumu ietekme uz Liepājas Domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļu un pilsētu kopumā. Izvirzītie priekšlikumi piedāvā izveidot brīvprātīgā darba koordinatora amata vietu, pilnveidot Domē jau esošo Kvalitātes vadības sistēmu un ar dažādu pasākumu kopumu vispārēji uzlabot brīvprātīgā darba atpazīstamību un vēlamo ietekmi. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīts kā izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas var viegli veikt aptauju interneta vidē un piedāvāti vairāki statistisko rādītāju aprēķini no brīvprātīgo datu bāzes. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā, tas sastāv no 92 lappusēm un 12 pielikumiem. Darbā ir 39 attēli un 11 tabulas.
Atslēgas vārdi pašvaldība, brīvprātīgie, koordinācija, sistēma, kvalitātes vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā municipality, volunteers, coordination, system, quality management
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 18:49:39