Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pašvaldības brīvprātīgo koordinācijas sistēmas pilnveidošana
Title in English Improvement of Municipal Volunteer Coordination System
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. K. Didenko
Reviewer Doc., Mg.oec. M. Ozoliņš
Abstract Diplomprojekta tēma ir „Pašvaldības brīvprātīgo koordinācijas sistēmas pilnveidošana”. Diplomprojektā analizē Liepājas pilsētas Domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas darbu attiecībā uz brīvprātīgo koordinēšanu. Tēmas aktualitāti nosaka brīvprātīgā darba ietekme uz ekonomisko un nodarbinātības sektoru. Pētījuma mērķis ir pilnveidot daļas darbu ar brīvprātīgajiem tā, lai tas nestu ieguvumu pilsētas sociālajā un ekonomiskajā sektorā. Darbs sastāv no 3 daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturota Domes vēsture, tās budžets, daļas struktūra un pienākumi, tās iekšējā un ārējā vide. Analītiskajā daļā iekļauta arī vispārējā brīvprātīgā darba politikas Liepājā analīze, veikta aptauja, kur iegūti viedokļi no pašiem brīvprātīgā darba darītājiem. Daļas noslēgumā veikta brīvprātīgā darba sistēmas Liepājā SVID analīze un definēti trīs priekšlikumi sistēmas pilnveidošanai. Aprēķinu daļā ir sīks trīs definēto priekšlikumu izklāsts, novērtēta šo priekšlikumu ietekme uz Liepājas Domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļu un pilsētu kopumā. Izvirzītie priekšlikumi piedāvā izveidot brīvprātīgā darba koordinatora amata vietu, pilnveidot Domē jau esošo Kvalitātes vadības sistēmu un ar dažādu pasākumu kopumu vispārēji uzlabot brīvprātīgā darba atpazīstamību un vēlamo ietekmi. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprakstīts kā izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas var viegli veikt aptauju interneta vidē un piedāvāti vairāki statistisko rādītāju aprēķini no brīvprātīgo datu bāzes. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā, tas sastāv no 92 lappusēm un 12 pielikumiem. Darbā ir 39 attēli un 11 tabulas.
Keywords pašvaldība, brīvprātīgie, koordinācija, sistēma, kvalitātes vadība
Keywords in English municipality, volunteers, coordination, system, quality management
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 18:49:39