Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazā šūšanas uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Development Project of Small Sewing Company
Autors Jekaterina Bogdanova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Leonards Budņiks
Recenzents IEVF docente, Dr.oec. Rita Greitāne
Anotācija Bogdanova J. Mazā šūšanas uzņēmuma attīstības projekts: Diplomprojekts / J. Bogdanova, L. Budņiks. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 85 lpp. Mūsdienās starp šūšanas uzņēmumiem pastāv stingra konkurence par pasūtījumiem, tādējādi uzņēmumam, it īpaši nesen dibinātam, ir svarīgi attīstīties, veidojot konkurētspējīgas priekšrocības, lai izdzīvotu un veiksmīgi strādātu šajā nozarē. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt un analizēt mazā šūšanas uzņēmuma darbību, izstrādāt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus šī uzņēmuma attīstībai. Šo mērķu sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: nozares un uzņēmuma analīze, pastāvošo problēmu noteikšana un atbilstošu attīstības projektu izstrāde. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tiek izstrādāti attīstības projekti, kuri paredz piegriešanas ceha atvēršanu, otrās maiņas ieviešanu un uzņēmuma iekšējo datu uzskaites un pārvaldes sistēmu uzlabošanu, kā arī tiek izstrādāts uzņēmuma darbības modelis, kas ļauj novērtēt izvirzītus attīstības projektus. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām – analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļām. Darba apjoms ir 85 lappuses, neskaitot pielikumus. Tajā ir iekļauti 36 attēli, 51 tabula, 34 bibliogrāfiskie avoti un 15 pielikumi.
Atslēgas vārdi Šūšanas uzņēmums, attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Sewing company, development project
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 18:33:59