Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mazā šūšanas uzņēmuma attīstības projekts
Title in English Development Project of Small Sewing Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Leonards Budņiks
Reviewer IEVF docente, Dr.oec. Rita Greitāne
Abstract Bogdanova J. Mazā šūšanas uzņēmuma attīstības projekts: Diplomprojekts / J. Bogdanova, L. Budņiks. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 85 lpp. Mūsdienās starp šūšanas uzņēmumiem pastāv stingra konkurence par pasūtījumiem, tādējādi uzņēmumam, it īpaši nesen dibinātam, ir svarīgi attīstīties, veidojot konkurētspējīgas priekšrocības, lai izdzīvotu un veiksmīgi strādātu šajā nozarē. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt un analizēt mazā šūšanas uzņēmuma darbību, izstrādāt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus šī uzņēmuma attīstībai. Šo mērķu sasniegšanai tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: nozares un uzņēmuma analīze, pastāvošo problēmu noteikšana un atbilstošu attīstības projektu izstrāde. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tiek izstrādāti attīstības projekti, kuri paredz piegriešanas ceha atvēršanu, otrās maiņas ieviešanu un uzņēmuma iekšējo datu uzskaites un pārvaldes sistēmu uzlabošanu, kā arī tiek izstrādāts uzņēmuma darbības modelis, kas ļauj novērtēt izvirzītus attīstības projektus. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām – analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļām. Darba apjoms ir 85 lappuses, neskaitot pielikumus. Tajā ir iekļauti 36 attēli, 51 tabula, 34 bibliogrāfiskie avoti un 15 pielikumi.
Keywords Šūšanas uzņēmums, attīstības projekts
Keywords in English Sewing company, development project
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 18:33:59