Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity of Clothing Retail Company
Autors Diāna Miesniece
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Jaunsardzes un informācijas centra, administratīvas nodaļas grāmatvede Mg.oec. Karina Marinska
Anotācija ANOTĀCIJA Miesniece D. Apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs / D. Miesniece, I. Andersone – Datorsalikums - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte un inženierekonomikas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 2016. - 90 lpp, kas satur 28 att., 43 tab., 15 formulas un 7 pielikumus. Pamatojoties uz darbā izmantoto mācību, metodisko un speciālo literatūru, interneta resursus, pētījumus, statistikas datus un uzņēmuma nepublicētos materiālus, diplomprojekta izstrādei tika izmantotas analīzes, salīdzināšanas, grafiskās un pētījuma metodes. Diplomprojekta izstrādes gaitā autore nonāca pie secinājuma, ka uzlabojot uzņēmuma darbību ir iespēja veicināt uzņēmuma izaugsmi, piesaistīt jaunus klientus un uzlabot uzņēmuma darbības rādītājus.
Atslēgas vārdi darbības pilnveidošana, mazumtirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Improving Activity, Retail
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 17:49:11