Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Business Activity of Clothing Retail Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Ieva Andersone
Reviewer Jaunsardzes un informācijas centra, administratīvas nodaļas grāmatvede Mg.oec. Karina Marinska
Abstract ANOTĀCIJA Miesniece D. Apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs / D. Miesniece, I. Andersone – Datorsalikums - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte un inženierekonomikas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura studiju programmas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 2016. - 90 lpp, kas satur 28 att., 43 tab., 15 formulas un 7 pielikumus. Pamatojoties uz darbā izmantoto mācību, metodisko un speciālo literatūru, interneta resursus, pētījumus, statistikas datus un uzņēmuma nepublicētos materiālus, diplomprojekta izstrādei tika izmantotas analīzes, salīdzināšanas, grafiskās un pētījuma metodes. Diplomprojekta izstrādes gaitā autore nonāca pie secinājuma, ka uzlabojot uzņēmuma darbību ir iespēja veicināt uzņēmuma izaugsmi, piesaistīt jaunus klientus un uzlabot uzņēmuma darbības rādītājus.
Keywords darbības pilnveidošana, mazumtirdzniecība
Keywords in English Improving Activity, Retail
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 17:49:11