Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Valsts iestādes elektronisko pakalpojumu izmantošana"
Nosaukums angļu valodā "Use of Electronic Services at Public Institutions"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Juris Iljins, IEVF doktorants, Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir atrast veidu valsts iestādes elektronisko pakalpojumu izmantošanas veicināšanai. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām, tā kopejais apjoms ir 68 lapas, tajā ir iekļuti 25 attēli, 26 tabulas, viena formula un 2 pielikumi. Analītiskajā daļā autore iepazīstina ar iestādi, veic tās darbības rezultātu analīzi un Metodoloģijas departamenta SVID analīzi, norāda iestādes elektronisko pakalpojumu pieejamību, attīstību un norāda elektronisko ziņojumu ievade sistēmas problēmas. Šajā daļā tiek apkopoti secinājumi par iestādes darbību un elektroniskajiem pakalpojumiem, izteikts piedāvājums lielāko potenciālo pakalpojumu lietotāju grupu dalīt pēc vienotām pazīmēm: daļēji izmanto piedāvātās iespējas, iestādes datu bāzē ir e-pasta adrese vai nav elektroniskas saziņas iespējas. Projekta daļā tiek piedāvātas interneta mārketinga aktivitātes katrai no grupai, apskatīti ietekmējošie rādītāji un aprēķināts sasniedzamais rezultāts. Tehnoloģiskajā daļā tiek identificēti rādītāji, kas ietekmē iestādes mājas lapas apmeklējumu, novērtēti izvelētie rādītāji, veikta apmeklējumu prognozēšana. Diplomprojekta izstrādē izmantoti Lauksaimniecības datu centra nepublicētie materiāli, likumdošana, Centrālās satistikas pārvaldes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, interneta resursi un programma SPSS 20.
Atslēgas vārdi Valsts iestādes elektronisko pakalpojumu izmantošanas veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā National authorities promoting the use of electronic services
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 17:08:53