Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Valsts iestādes elektronisko pakalpojumu izmantošana"
Title in English "Use of Electronic Services at Public Institutions"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Leonards Budņiks
Reviewer Juris Iljins, IEVF doktorants, Mg.oec.
Abstract Diplomprojekta mērķis ir atrast veidu valsts iestādes elektronisko pakalpojumu izmantošanas veicināšanai. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām, tā kopejais apjoms ir 68 lapas, tajā ir iekļuti 25 attēli, 26 tabulas, viena formula un 2 pielikumi. Analītiskajā daļā autore iepazīstina ar iestādi, veic tās darbības rezultātu analīzi un Metodoloģijas departamenta SVID analīzi, norāda iestādes elektronisko pakalpojumu pieejamību, attīstību un norāda elektronisko ziņojumu ievade sistēmas problēmas. Šajā daļā tiek apkopoti secinājumi par iestādes darbību un elektroniskajiem pakalpojumiem, izteikts piedāvājums lielāko potenciālo pakalpojumu lietotāju grupu dalīt pēc vienotām pazīmēm: daļēji izmanto piedāvātās iespējas, iestādes datu bāzē ir e-pasta adrese vai nav elektroniskas saziņas iespējas. Projekta daļā tiek piedāvātas interneta mārketinga aktivitātes katrai no grupai, apskatīti ietekmējošie rādītāji un aprēķināts sasniedzamais rezultāts. Tehnoloģiskajā daļā tiek identificēti rādītāji, kas ietekmē iestādes mājas lapas apmeklējumu, novērtēti izvelētie rādītāji, veikta apmeklējumu prognozēšana. Diplomprojekta izstrādē izmantoti Lauksaimniecības datu centra nepublicētie materiāli, likumdošana, Centrālās satistikas pārvaldes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati, interneta resursi un programma SPSS 20.
Keywords Valsts iestādes elektronisko pakalpojumu izmantošanas veicināšana
Keywords in English National authorities promoting the use of electronic services
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 17:08:53