Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Efficiency of Business Activity of Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents IEVF doktorante, Mg.oec. Anita Straujuma
Anotācija Manahova R. Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts / R. Manahova, K. Didenko. - Rīga: Rīgas Tehniska universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 69 lpp. Diplomprojekta ir 44 tabulas, 22 attēli un 13 formulas. Diplomprojekta izstrādāšanai tika izmantoti 26 literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt uzņēmuma kravu pārvadājumu darbības efektivitātes problēmas, analizējot uzņēmuma darbību un sniegt priekšlikumus tā darbības uzlabošanai. Darba analītiskajā daļā tika apskatīta un analizēta uzņēmuma ekonomiskā un finansiāla darbība. Ir izvērtētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, kā arī darbības analīzes efektivitātes saistīto problēmu atklāšanai. Aprēķinu daļā tiek risinātas uzņēmuma problēmas un autore sniedz priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai. Aprēķinu daļa sastāv no trīs problēmu projektiem - atalgojumu uzlabošana, skenēšanas sistēmas iegāde un degvielas patēriņa samazināšana. Darba trešajā, tehnoloģiskajā daļā, veikta peļņas maksimizēšanas prognoze, lai uzzinātu, cik vilcienu sastāvu nepieciešams pārvest vienā dienā, lai uzņēmums iegūtu stabilu peļņu katru gadu. Izmantojamā metode - modelēšana riska apstākļos. Būtiskākie pētījuma rezultāti un slēdzieni: Izvērtējot uzņēmuma ekonomiskos rādītājus un tā darbību autore secina, ka uzņēmums ir pietiekoši stabils, uzņēmumam jāpievērš uzmanība tādiem aspektiem, kā - darbinieku pilnveidošana un atalgojuma uzlabošana, vēl ir nepieciešams modernizēt veco tehniku vai jāiegādājas jauna modernizēta tehnika, kura atvieglotu darbiniekiem darbu un nestu peļņu uzņēmumam.
Atslēgas vārdi Modernizācija, efektivitāte, alga
Atslēgas vārdi angļu valodā Modernization, Efficiency, salary
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 17:01:32