Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Improving Efficiency of Business Activity of Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer IEVF doktorante, Mg.oec. Anita Straujuma
Abstract Manahova R. Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts / R. Manahova, K. Didenko. - Rīga: Rīgas Tehniska universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 69 lpp. Diplomprojekta ir 44 tabulas, 22 attēli un 13 formulas. Diplomprojekta izstrādāšanai tika izmantoti 26 literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt uzņēmuma kravu pārvadājumu darbības efektivitātes problēmas, analizējot uzņēmuma darbību un sniegt priekšlikumus tā darbības uzlabošanai. Darba analītiskajā daļā tika apskatīta un analizēta uzņēmuma ekonomiskā un finansiāla darbība. Ir izvērtētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, kā arī darbības analīzes efektivitātes saistīto problēmu atklāšanai. Aprēķinu daļā tiek risinātas uzņēmuma problēmas un autore sniedz priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai. Aprēķinu daļa sastāv no trīs problēmu projektiem - atalgojumu uzlabošana, skenēšanas sistēmas iegāde un degvielas patēriņa samazināšana. Darba trešajā, tehnoloģiskajā daļā, veikta peļņas maksimizēšanas prognoze, lai uzzinātu, cik vilcienu sastāvu nepieciešams pārvest vienā dienā, lai uzņēmums iegūtu stabilu peļņu katru gadu. Izmantojamā metode - modelēšana riska apstākļos. Būtiskākie pētījuma rezultāti un slēdzieni: Izvērtējot uzņēmuma ekonomiskos rādītājus un tā darbību autore secina, ka uzņēmums ir pietiekoši stabils, uzņēmumam jāpievērš uzmanība tādiem aspektiem, kā - darbinieku pilnveidošana un atalgojuma uzlabošana, vēl ir nepieciešams modernizēt veco tehniku vai jāiegādājas jauna modernizēta tehnika, kura atvieglotu darbiniekiem darbu un nestu peļņu uzņēmumam.
Keywords Modernizācija, efektivitāte, alga
Keywords in English Modernization, Efficiency, salary
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 17:01:32