Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Valsts pārvaldes iestādes personāla meklēšanas un atlases pilnveides projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Employee Search and Selection Process at a Public Administration Institutions
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Ilona Ezera
Recenzents Mg. oec., lekt. Astra Pudāne
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Valdusa J., Valsts pārvaldes iestādes personāla meklēšanas un atlases pilnveides projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 90 lpp. Diplomprojekta apjoms: 90 lapas; darbā iekļautas 23 tabulas, 11 attēli; darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 27 literatūras avoti., t. sk., LR normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanā, interneta resursi un iestādes nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta Valsts probācijas dienesta, personāla daļas un personāla skaita, sastāva raksturojums, kā arī personāla meklēšanas un atlases sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla meklēšanas un atlases, valsts pārvaldes darbības un kompetenču analīze teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti iestādes personāla meklēšanas un atlases pilnveidošanai: Pretendentu atlases kritēriju pilnveidošanas projekts, Personāla meklēšanas pilnveidošanas projekts un Uz kompetenču pieejas veidots intervijas projekts.
Atslēgas vārdi valsts pārvaldes iestāde, personāla meklēšana un atlase, atlases kritēriji, sludinājumu publicēšana, intervijas jautājumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā public administration institution, employee search and selection, selection criteria, announcement publication, interview questions.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 16:56:49