Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Valsts pārvaldes iestādes personāla meklēšanas un atlases pilnveides projekts
Title in English Project for Improving Employee Search and Selection Process at a Public Administration Institutions
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Ilona Ezera
Reviewer Mg. oec., lekt. Astra Pudāne
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Valdusa J., Valsts pārvaldes iestādes personāla meklēšanas un atlases pilnveides projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 90 lpp. Diplomprojekta apjoms: 90 lapas; darbā iekļautas 23 tabulas, 11 attēli; darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 27 literatūras avoti., t. sk., LR normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanā, interneta resursi un iestādes nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta Valsts probācijas dienesta, personāla daļas un personāla skaita, sastāva raksturojums, kā arī personāla meklēšanas un atlases sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla meklēšanas un atlases, valsts pārvaldes darbības un kompetenču analīze teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti iestādes personāla meklēšanas un atlases pilnveidošanai: Pretendentu atlases kritēriju pilnveidošanas projekts, Personāla meklēšanas pilnveidošanas projekts un Uz kompetenču pieejas veidots intervijas projekts.
Keywords valsts pārvaldes iestāde, personāla meklēšana un atlase, atlases kritēriji, sludinājumu publicēšana, intervijas jautājumi.
Keywords in English public administration institution, employee search and selection, selection criteria, announcement publication, interview questions.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 16:56:49