Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma vadības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Efficiency of Company Management
Autors Jana Čakša
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Ilona Ezera
Recenzents IEVF doktorants, Mg.oec. Māris Plūmiņš
Anotācija Čakša J. Uzņēmuma vadības efektivitātes paaugstināšana projekts: Diplomprojekts / J. Čakša, I. Ezera. - Rīga: Rīgas Tehniska universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 73 lpp. Diplomprojektā ir 36 tabulas, 21 attēls, 13 formulas un 3 pielikumi, tika izmantoti 27 literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt kravu pārvadājumu uzņēmuma vadības efektivitātes uzlabošanas projektu, analizējot uzņēmuma darbību un sniedzot priekšlikumus personāla vadības sistēmas uzlabošanai, datu aizsardzības uzlabošanai un izmaksu samazināšanai. Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma vispārēja analīze, uzņēmuma vadības efektivitātes novērtēšana izmantojot Līdzsvaroto vadības karti un problēmu atklāšana. Aprēķinu daļa sastāv no personāla vadības uzlabošanas projekta, datu aizsardzības uzlabošanas projekts un degvielas izmaksu samazināšanas projekta. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot informācijas tehnoloģijas, tiek prognozēts, kāds būs aizgājušo darbinieku skaits uzņēmuma biroja personāla vidū nākamajā periodā, ja netiks veikti uzlabojumi personāla vadīšanas sistēmā. Izstrādājot diplomprojektu autore secināja, ka uzņēmums attīstās un tā darbības apjomi paplašinās, tomēr ir nepieciešams veikt uzlabojumus personāla vadīšana sistēmā, iekšējos procesos, kas saistīti ar datu aizsardzību, un izmantot mūsdienās pieejamās tehnoloģijas izmaksu samazināšanai, lai paaugstinātu uzņēmuma vadības efektivitāti.
Atslēgas vārdi Efektivitāte, personāls, datu aizsardzība, izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficiency, personnel, data protection, costs
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 16:55:59