Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma vadības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Improving Efficiency of Company Management
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Ilona Ezera
Reviewer IEVF doktorants, Mg.oec. Māris Plūmiņš
Abstract Čakša J. Uzņēmuma vadības efektivitātes paaugstināšana projekts: Diplomprojekts / J. Čakša, I. Ezera. - Rīga: Rīgas Tehniska universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. – 73 lpp. Diplomprojektā ir 36 tabulas, 21 attēls, 13 formulas un 3 pielikumi, tika izmantoti 27 literatūras avoti. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt kravu pārvadājumu uzņēmuma vadības efektivitātes uzlabošanas projektu, analizējot uzņēmuma darbību un sniedzot priekšlikumus personāla vadības sistēmas uzlabošanai, datu aizsardzības uzlabošanai un izmaksu samazināšanai. Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma vispārēja analīze, uzņēmuma vadības efektivitātes novērtēšana izmantojot Līdzsvaroto vadības karti un problēmu atklāšana. Aprēķinu daļa sastāv no personāla vadības uzlabošanas projekta, datu aizsardzības uzlabošanas projekts un degvielas izmaksu samazināšanas projekta. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot informācijas tehnoloģijas, tiek prognozēts, kāds būs aizgājušo darbinieku skaits uzņēmuma biroja personāla vidū nākamajā periodā, ja netiks veikti uzlabojumi personāla vadīšanas sistēmā. Izstrādājot diplomprojektu autore secināja, ka uzņēmums attīstās un tā darbības apjomi paplašinās, tomēr ir nepieciešams veikt uzlabojumus personāla vadīšana sistēmā, iekšējos procesos, kas saistīti ar datu aizsardzību, un izmantot mūsdienās pieejamās tehnoloģijas izmaksu samazināšanai, lai paaugstinātu uzņēmuma vadības efektivitāti.
Keywords Efektivitāte, personāls, datu aizsardzība, izmaksas
Keywords in English Efficiency, personnel, data protection, costs
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 16:55:59