Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Latvijas pabalstu sistēmas attīstība un perspektīvas ģimenēm ar bērniem”
Nosaukums angļu valodā “Development and Perspectives of Allowance System for Families with Children in Latvia”
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Prof. J. Saulītis
Recenzents Prakt. doc. L. Kamola
Anotācija Bakalaura darba tēma ir – Latvijas pabalstu sistēmas attīstība un perspektīvas ģimenēm ar bērniem. Darba teorētiskajā daļā tiek noskaidroti un sniegti sociālās drošības un nabadzības pamatjēdzieni. Dots ieskats par sociālās palīdzības attīstību Eiropā un Latvijā. Lielāka uzmanība veltīta Latvijas sociālās drošības attīstībai pēc 1990. gada, tiek noskaidrotas par labklājību atbildīgās iestādes, to piedāvātie pakalpojumi un izvirzītie mērķi. Tiek izvirzītas galvenās problēmas, kas samazina labklājības līmeni un noved ģimenes līdz nabadzībai. Tiek analizēta demogrāfiskā situācija valstī un valsts ģimenes politika. Darba analītiskajā daļā tiek sniegts īss ieskats valsts budžeta izdevumos, kas paredzēti sociālajai drošībai. Analītiskajā daļā atsevišķi izdalīti izmaksājamie pabalsti vecākiem – sociālās apdrošināšanas, valsts sociālie pabalsti un sociālās palīdzības pabalsti. Tiek raksturoti un analizēti pabalstu veidi, to pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība. Tiek noskaidrots, kam pienākas pabalsts, kādiem kritērijiem jāatbilst, lai saņemtu pabalstu un pabalsta pieprasīšanas un maksāšanas termiņš, kā arī pabalstu apmērs Latvijā. Sociālās palīdzības pabalsti analizēti maznodrošinātā un trūcīgā statusu ieguvušajiem iedzīvotājiem. Tiek salīdzināti sociālās apdrošināšanas pabalsti starp Baltijas valstīm. Nobeigumā sniegti secinājumi un priekšlikumi par pabalstiem Latvijā, kādas perspektīvas tie sniedz ģimenēm ar bērniem. Statistiskā informācija tiek izmantota no 1991. gada datiem, kas tiek attēlota tabulās. Bakalaura darbā ir 57 lpp., sastāv no 3 daļām, 10 nodaļām un 12 apakšnodaļām. Darbā ir 23 tabulas. Darba autore: Iveta Dūmiņa
Atslēgas vārdi ģimenes ar bērniem; sociālā drošība; pabalsti;
Atslēgas vārdi angļu valodā families with children; social security; allowance
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 16:30:03