Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Latvijas pabalstu sistēmas attīstība un perspektīvas ģimenēm ar bērniem”
Title in English “Development and Perspectives of Allowance System for Families with Children in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. J. Saulītis
Reviewer Prakt. doc. L. Kamola
Abstract Bakalaura darba tēma ir – Latvijas pabalstu sistēmas attīstība un perspektīvas ģimenēm ar bērniem. Darba teorētiskajā daļā tiek noskaidroti un sniegti sociālās drošības un nabadzības pamatjēdzieni. Dots ieskats par sociālās palīdzības attīstību Eiropā un Latvijā. Lielāka uzmanība veltīta Latvijas sociālās drošības attīstībai pēc 1990. gada, tiek noskaidrotas par labklājību atbildīgās iestādes, to piedāvātie pakalpojumi un izvirzītie mērķi. Tiek izvirzītas galvenās problēmas, kas samazina labklājības līmeni un noved ģimenes līdz nabadzībai. Tiek analizēta demogrāfiskā situācija valstī un valsts ģimenes politika. Darba analītiskajā daļā tiek sniegts īss ieskats valsts budžeta izdevumos, kas paredzēti sociālajai drošībai. Analītiskajā daļā atsevišķi izdalīti izmaksājamie pabalsti vecākiem – sociālās apdrošināšanas, valsts sociālie pabalsti un sociālās palīdzības pabalsti. Tiek raksturoti un analizēti pabalstu veidi, to pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība. Tiek noskaidrots, kam pienākas pabalsts, kādiem kritērijiem jāatbilst, lai saņemtu pabalstu un pabalsta pieprasīšanas un maksāšanas termiņš, kā arī pabalstu apmērs Latvijā. Sociālās palīdzības pabalsti analizēti maznodrošinātā un trūcīgā statusu ieguvušajiem iedzīvotājiem. Tiek salīdzināti sociālās apdrošināšanas pabalsti starp Baltijas valstīm. Nobeigumā sniegti secinājumi un priekšlikumi par pabalstiem Latvijā, kādas perspektīvas tie sniedz ģimenēm ar bērniem. Statistiskā informācija tiek izmantota no 1991. gada datiem, kas tiek attēlota tabulās. Bakalaura darbā ir 57 lpp., sastāv no 3 daļām, 10 nodaļām un 12 apakšnodaļām. Darbā ir 23 tabulas. Darba autore: Iveta Dūmiņa
Keywords ģimenes ar bērniem; sociālā drošība; pabalsti;
Keywords in English families with children; social security; allowance
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 16:30:03