Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Efficiency of Company’s Business Activity
Autors Kristīna Tumanova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols
Anotācija Diplomprojkta tēma ir uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojkta mērķis ir izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darbā ir trīs daļas: analītiskā daļa, aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa. Analītiskajā daļā tiek raksturota autoservisa SIA „Nast” attīstības dinamika, aprēķināti un izanalizēti efektivitātes rādītāji, izveidota SVID analīze. Veikta autoservisa pamatlīdzekļu analīze, noteikta to izmantošanas efektivitāte, izpētīta personāla vadīšanas sfēra, aptaujāti darbinieki, noskaidrota viņu apmierinātības pakāpe un izanalizēts uzņēmuma pieprasījums un piedāvājums. Aprēķinu daļā darba autore izstrādāja trīs projektus, kas ir virzīti uz SIA „Nast” darbības efektivitātes paaugstināšanu. Pirmais projekts ir saistīts ar jaunas iekārtas iegādi, otrais projekts saistīts ar darbinieku piesaistīšanu un motivāciju, trešais projekts saistīts ar reklāmas plānu izstrādi. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta uzņēmuma klientu datu bāze programmā MS Access 2013. Diplomprojkta izstrādē ir izmantoti 21 literatūras avoti latviešu valodā, kā arī interneta resursi. Diplomprojkta apjoms 71 lapaspuses. Darbā iekļautas 43 tabulas, 26 attēls un 10 formulas.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Improving Efficiency of Company’s Business Activity
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 16:19:09