Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Improving Efficiency of Company’s Business Activity
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks
Reviewer Docents (prakt.), Mg.oec. Uldis Kamols
Abstract Diplomprojkta tēma ir uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojkta mērķis ir izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai. Darbā ir trīs daļas: analītiskā daļa, aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa. Analītiskajā daļā tiek raksturota autoservisa SIA „Nast” attīstības dinamika, aprēķināti un izanalizēti efektivitātes rādītāji, izveidota SVID analīze. Veikta autoservisa pamatlīdzekļu analīze, noteikta to izmantošanas efektivitāte, izpētīta personāla vadīšanas sfēra, aptaujāti darbinieki, noskaidrota viņu apmierinātības pakāpe un izanalizēts uzņēmuma pieprasījums un piedāvājums. Aprēķinu daļā darba autore izstrādāja trīs projektus, kas ir virzīti uz SIA „Nast” darbības efektivitātes paaugstināšanu. Pirmais projekts ir saistīts ar jaunas iekārtas iegādi, otrais projekts saistīts ar darbinieku piesaistīšanu un motivāciju, trešais projekts saistīts ar reklāmas plānu izstrādi. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta uzņēmuma klientu datu bāze programmā MS Access 2013. Diplomprojkta izstrādē ir izmantoti 21 literatūras avoti latviešu valodā, kā arī interneta resursi. Diplomprojkta apjoms 71 lapaspuses. Darbā iekļautas 43 tabulas, 26 attēls un 10 formulas.
Keywords Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Keywords in English Project for Improving Efficiency of Company’s Business Activity
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 16:19:09