Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla atlases pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Personnel Selection"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Langenfelde
Recenzents Baiba Savicka, Komunikāciju darbnīca, projektu vadītāja
Anotācija Diplomprojekta autors: Ilze Pakalne. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Laura Langenfelde. Diplomprojekta temats: “Personāla atlases procesu pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: 75 lpp, 30 tab., 19 att., 21 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Izstrādājot diplomprojektu, autore izmantoja 31 literatūras avotu, no kuriem 24 ir publicētie materiāli un 7 nepublicētie materiāli. Izmantotie materiāli ietver speciālo literatūru personāla vadībā, interneta resursus, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas normatīvos aktus, kā arī uzņēmuma nepublicētos materiālus. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla atlases procesu analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases teorētiskie aspekti. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs personāla atlases projekti uzņēmuma personāla atlases procesu pilnveidošanai, kas ietver amatu darba analīzi un amatu aprakstu izstrādi, kvalifikācijas prasību, atlases kritēriju un personāla meklēšanas metožu noteikšanu, darba sludinājumu pilnveidošanu, atlases procedūras izstrādāšanu, pretendenta pieteikuma anketas pilnveidošanu, kā arī intervijas plāna un atlases intervijas veidlapas izstrādi. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Pakalne I. Personāla atlases procesu pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Langenfelde L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 75 lpp.
Atslēgas vārdi personāla atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel selection
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 14:33:08