Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla atlases pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Personnel Selection"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Langenfelde
Reviewer Baiba Savicka, Komunikāciju darbnīca, projektu vadītāja
Abstract Diplomprojekta autors: Ilze Pakalne. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Laura Langenfelde. Diplomprojekta temats: “Personāla atlases procesu pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekta apjoms: 75 lpp, 30 tab., 19 att., 21 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Izstrādājot diplomprojektu, autore izmantoja 31 literatūras avotu, no kuriem 24 ir publicētie materiāli un 7 nepublicētie materiāli. Izmantotie materiāli ietver speciālo literatūru personāla vadībā, interneta resursus, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas normatīvos aktus, kā arī uzņēmuma nepublicētos materiālus. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla atlases procesu analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases teorētiskie aspekti. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs personāla atlases projekti uzņēmuma personāla atlases procesu pilnveidošanai, kas ietver amatu darba analīzi un amatu aprakstu izstrādi, kvalifikācijas prasību, atlases kritēriju un personāla meklēšanas metožu noteikšanu, darba sludinājumu pilnveidošanu, atlases procedūras izstrādāšanu, pretendenta pieteikuma anketas pilnveidošanu, kā arī intervijas plāna un atlases intervijas veidlapas izstrādi. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Pakalne I. Personāla atlases procesu pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Langenfelde L. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 75 lpp.
Keywords personāla atlase
Keywords in English personnel selection
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 14:33:08