Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Pārdošanas veicināšanas nozīme uzņēmējdarbībā”
Nosaukums angļu valodā “Role of Promotion in Business”
Autors Liāna Terentjeva
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Doc. I. Andersone
Recenzents Prakt. doc. U. Kamols
Anotācija Bakalaura darba autors: Liāna Terentjeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs:Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Pārdošanas veicināšanas nozīme uzņēmējdarbībā” Bakalaura darba apjoms: 62 lpp, 7 tab., 16 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādāšanai tiek izmantotas dažādu autoru grāmatas, F.Kotlera grāmataKotlers par mārketingu.,Blaits.D Mārketings Rokasgrāmata, Praude.V, Beļčikovs.J, Mārketings un citi grāmatu autori un avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba gaitā tiek aplūkoti pārdošanas veicināšanas veidi un paņēmieni.Izpētīts uzņēmuma koncepts pēc kurā strāda ātras ēdināšanas restorāns, apkalpošana, tīrība, produktu kvalitāte. Aprākstīti akcijas un pārdošanas veicināšanas veidi, aktivitātes, kas ir izmantojamas restorānā. Izstrādāts aktivitāšu un pasākumu plāns turpmākajā gadā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Terentjeva L. Pārdošanas veicināšanas nozīme uzņēmējdarbībā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. - 62lpp.
Atslēgas vārdi pārdošanas veicināsanas pasakumi
Atslēgas vārdi angļu valodā role of promotion in buseness
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 13:37:50