Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Pārdošanas veicināšanas nozīme uzņēmējdarbībā”
Title in English “Role of Promotion in Business”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Doc. I. Andersone
Reviewer Prakt. doc. U. Kamols
Abstract Bakalaura darba autors: Liāna Terentjeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs:Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Pārdošanas veicināšanas nozīme uzņēmējdarbībā” Bakalaura darba apjoms: 62 lpp, 7 tab., 16 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādāšanai tiek izmantotas dažādu autoru grāmatas, F.Kotlera grāmataKotlers par mārketingu.,Blaits.D Mārketings Rokasgrāmata, Praude.V, Beļčikovs.J, Mārketings un citi grāmatu autori un avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba gaitā tiek aplūkoti pārdošanas veicināšanas veidi un paņēmieni.Izpētīts uzņēmuma koncepts pēc kurā strāda ātras ēdināšanas restorāns, apkalpošana, tīrība, produktu kvalitāte. Aprākstīti akcijas un pārdošanas veicināšanas veidi, aktivitātes, kas ir izmantojamas restorānā. Izstrādāts aktivitāšu un pasākumu plāns turpmākajā gadā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Terentjeva L. Pārdošanas veicināšanas nozīme uzņēmējdarbībā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. - 62lpp.
Keywords pārdošanas veicināsanas pasakumi
Keywords in English role of promotion in buseness
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 13:37:50