Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības kvalitātes paaugstināšanas iespējas dzelzceļa nozarē
Nosaukums angļu valodā The Rail Industry Safety Quality Promotions Opportunities
Autors Ina Dembovska
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Ieviņš
Recenzents LU doc., Dr.sc.admin. H.Kaļķis
Anotācija Maģistra darbā izmantotie materiāli: bibliogrāfiskais saraksts ietver 30 informācijas avotus, Latvijas normatīvie akti, vispārējo un speciālo literatūru darba aizsardzības jomā, zinātniskos pētījumus, dažādi statistikas dati un publikācijas, Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” iekšējie dokumenti un publikācijas. Galvenais aplūkojamais jautājums – darba aizsardzības situācija dzelzceļa nozarē, darba vides riski darba vietās, to samazināšanas vai novēršanas pasākumi un nelaimes gadījumu samazināšanas iespējas, kā arī kopējās situācijas analīze un uzlabošanas iespējas, izmantojot pieejamos resursus, galvenokārt, organizatoriski - administratīvos. Rezultāti: 1) izpētīti materiāli darba vides risku noteikšanai un novērtēšanai, izvēlētas atbilstošākas metodes, saistošie normatīvie akti, situācija nozarē un valstī kopumā. 2) noteikti darba vides riski dzelzceļa darbiniekiem, sniegti to samazināšanas pasākumi. Metodiski pirmo reizi izvērtēta darba aizsardzības aktivitāšu efektivitāte. Noteikti viszemāk efektīvie pasākumi un sniegti priekšlikumi to uzlabošanai. Izstrādāta dzelzceļa speciālistu apmācības programma. 3) veikts praktisks pētījums par darba aizsardzības aktivitāšu efektivitāte novērtēšanas atšķirību starp darba aizsardzības speciālistu un dažu līmeņu vadītājiem. Veikta analīze un sniegti priekšlikumi par neuzmanības dēļ notikušo nelaimes gadījumu patieso iemeslu. Izstrādāti pasākumi neuzmanības samazināšanas iespējai un psihoemocionālā klimata uzlabošanas iespējas kopumā. Maģistra darbs uzrakstīts uz 97 lapām, latviešu valodā, tas satur 21. attēlu un 25. tabulas, 4.aprēķinu formulas un 6.pielikumus. Tulkojumu no angļu valodas veica autore.
Atslēgas vārdi dzelzceļa nozare, darba aizsardzība, darba vides riski, MISHA metode,pasākumu efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā railway sector, safety,work environment risk, MISHA method, activities efficiency
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 11:40:44