Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības kvalitātes paaugstināšanas iespējas dzelzceļa nozarē
Title in English The Rail Industry Safety Quality Promotions Opportunities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ieviņš
Reviewer LU doc., Dr.sc.admin. H.Kaļķis
Abstract Maģistra darbā izmantotie materiāli: bibliogrāfiskais saraksts ietver 30 informācijas avotus, Latvijas normatīvie akti, vispārējo un speciālo literatūru darba aizsardzības jomā, zinātniskos pētījumus, dažādi statistikas dati un publikācijas, Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” iekšējie dokumenti un publikācijas. Galvenais aplūkojamais jautājums – darba aizsardzības situācija dzelzceļa nozarē, darba vides riski darba vietās, to samazināšanas vai novēršanas pasākumi un nelaimes gadījumu samazināšanas iespējas, kā arī kopējās situācijas analīze un uzlabošanas iespējas, izmantojot pieejamos resursus, galvenokārt, organizatoriski - administratīvos. Rezultāti: 1) izpētīti materiāli darba vides risku noteikšanai un novērtēšanai, izvēlētas atbilstošākas metodes, saistošie normatīvie akti, situācija nozarē un valstī kopumā. 2) noteikti darba vides riski dzelzceļa darbiniekiem, sniegti to samazināšanas pasākumi. Metodiski pirmo reizi izvērtēta darba aizsardzības aktivitāšu efektivitāte. Noteikti viszemāk efektīvie pasākumi un sniegti priekšlikumi to uzlabošanai. Izstrādāta dzelzceļa speciālistu apmācības programma. 3) veikts praktisks pētījums par darba aizsardzības aktivitāšu efektivitāte novērtēšanas atšķirību starp darba aizsardzības speciālistu un dažu līmeņu vadītājiem. Veikta analīze un sniegti priekšlikumi par neuzmanības dēļ notikušo nelaimes gadījumu patieso iemeslu. Izstrādāti pasākumi neuzmanības samazināšanas iespējai un psihoemocionālā klimata uzlabošanas iespējas kopumā. Maģistra darbs uzrakstīts uz 97 lapām, latviešu valodā, tas satur 21. attēlu un 25. tabulas, 4.aprēķinu formulas un 6.pielikumus. Tulkojumu no angļu valodas veica autore.
Keywords dzelzceļa nozare, darba aizsardzība, darba vides riski, MISHA metode,pasākumu efektivitāte
Keywords in English railway sector, safety,work environment risk, MISHA method, activities efficiency
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 11:40:44