Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Bezdarba problēmas un to iespējamie risinājumi Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Unemployment Problems and Possible Solutions in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt. doc. L. Kamola
Recenzents Lektore A. Mihņenoka
Anotācija Darba autors: Viktorija Ņikitina. Bakalaura darba temats: “Bezdarba problēmas un to iespējamie risinājumi Latvijā”. Darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Prakt. docente Līga Kamola. Darbs ir noformēts divās pamatdaļās. Teoretiskā daļā ir iekļauta bezdarba un dažādu faktoru terminoloģija, kā arī bezdarba veidu raksturojums. Kā arī ir iekļauti Darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma, Filipa līknes un Emigrācijas teorētiskie aspekti. Analitiskā daļa sastāv no 3. nodaļām. Lai saprastu bezdarba līmeņa tendenci vispirms tika izvērtēts bezdarba līmenis kopumā un sadalot tematos: pēc reģioniem, pēc vecuma, pēc izglītības līmeņa, pēc saimnieciskās darbības veida, pēc darba meklēšanas ilguma. Tālāk ir izvertēti bezdarba līmeņa iekšējie ietekmējošie faktori: Demogrāfiskais stāvoklis, Bezdarba pabalsts, Darbaspēka pieprasījums un piedāvājums, ar merķi izvērtēt iekšējas problēmas un saprast tās tiešo ietekmi uz bezdarbu. Pēdējā daļā ir atspoguļoti ārējie bezdarba līmeņa ietekmējošie faktori: inflācija; emigrācija. Tie tika izvēlēti pēc aktualitātes un nozīmīguma, kā arī lai pārbaudīt Filipa teoriju. Secinājumos un priekšlikumos tiek apkopoti pētījuma rezultāti un piedāvāti bezdarba iespējamie risinājumi. Darba apjoms ir 44 lpp., attēlu dauzums - 5 , tabulu daudzums -14 , pielikumu daudzums – 1.lpp.
Atslēgas vārdi bezdarbs, problēmas, risinājumi, faktori, darbaspēks
Atslēgas vārdi angļu valodā unemployment, problems, solutions, factors, labor
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 10:45:49