Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Bezdarba problēmas un to iespējamie risinājumi Latvijā”
Title in English “Unemployment Problems and Possible Solutions in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt. doc. L. Kamola
Reviewer Lektore A. Mihņenoka
Abstract Darba autors: Viktorija Ņikitina. Bakalaura darba temats: “Bezdarba problēmas un to iespējamie risinājumi Latvijā”. Darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Prakt. docente Līga Kamola. Darbs ir noformēts divās pamatdaļās. Teoretiskā daļā ir iekļauta bezdarba un dažādu faktoru terminoloģija, kā arī bezdarba veidu raksturojums. Kā arī ir iekļauti Darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma, Filipa līknes un Emigrācijas teorētiskie aspekti. Analitiskā daļa sastāv no 3. nodaļām. Lai saprastu bezdarba līmeņa tendenci vispirms tika izvērtēts bezdarba līmenis kopumā un sadalot tematos: pēc reģioniem, pēc vecuma, pēc izglītības līmeņa, pēc saimnieciskās darbības veida, pēc darba meklēšanas ilguma. Tālāk ir izvertēti bezdarba līmeņa iekšējie ietekmējošie faktori: Demogrāfiskais stāvoklis, Bezdarba pabalsts, Darbaspēka pieprasījums un piedāvājums, ar merķi izvērtēt iekšējas problēmas un saprast tās tiešo ietekmi uz bezdarbu. Pēdējā daļā ir atspoguļoti ārējie bezdarba līmeņa ietekmējošie faktori: inflācija; emigrācija. Tie tika izvēlēti pēc aktualitātes un nozīmīguma, kā arī lai pārbaudīt Filipa teoriju. Secinājumos un priekšlikumos tiek apkopoti pētījuma rezultāti un piedāvāti bezdarba iespējamie risinājumi. Darba apjoms ir 44 lpp., attēlu dauzums - 5 , tabulu daudzums -14 , pielikumu daudzums – 1.lpp.
Keywords bezdarbs, problēmas, risinājumi, faktori, darbaspēks
Keywords in English unemployment, problems, solutions, factors, labor
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 10:45:49