Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Modernizēts, ar sirds ritmu sinhronizēts neirostimulators
Nosaukums angļu valodā Modernised heart rate synchronised neurostimulator
Autors Norberts Bekmanis
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Marina Romanova; Boriss Poļakovs; Jurijs Dehtjars
Recenzents Indra Surkova, RAKUS Latvijas Onkoloģijas centrs, Med. fiziķe
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt PbS nanodaļiņu, ieslēgtu SiO2 matricā, dozimetriskās īpašības, un salīdzināt iegūtos rezultātus ar ZrO2:PbS nanodaļiņu kompozītu dozimetriskām īpašībām, kas bija izpētītas darbā [1], lai noskaidrotu, vai dozimetriskās īpašības mainās atkarībā no dielektriskās matricas materiāla, kurā atrodas nanodaļiņas. Darbs sastāv no ievada, darba mērķa un uzdevumiem, analītiskās apskata daļas, izmantoto metožu un izmantoto aparatūru apraksta, veikto pētījumu rezultātiem un to analīzes, kā arī secinājumiem un rekomendācijām. Darbā ir izpētītas SiO2:PbS nanodaļiņu kompozītu fotoelektronu emisijas intensitātes un fotoelektriskā izejas darba izmaiņa, SiO2PbS nanodaļiņu kompozītus apstarojot ar jonizējošo starojumu. Konstruēta dozimetriskā sakarība starp fotoemisijas spektru parametru izmaiņu un piegādāto starojuma dozu, un novērtētas tās kļūdas. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar darba [1] iegūtajiem rezultātiem un konstatēts, ka PbS nanodaļiņu dozimetriskās īpašības mainās atkarībā no dielektriskās matricas materiāla, kurā atrodas PbS nanodaļiņas. Bakalaura darbs satur 33 attēlus, 3 tabulas, tā apjoms ir 45 lapaspuses un darba izstrādē izmantoti 31 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SiO2:PbS nanodaļinu kompozīta dozimetriskās īpašības, PbS nanodaļiņu dozimetriskās īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā Dosimetric properties of SiO2:PbS nanoparticle composite, dosimetric properties of PbS nanoparticle
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 09:03:36