Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Modernizēts, ar sirds ritmu sinhronizēts neirostimulators
Title in English Modernised heart rate synchronised neurostimulator
Department
Scientific advisor Marina Romanova; Boriss Poļakovs; Jurijs Dehtjars
Reviewer Indra Surkova, RAKUS Latvijas Onkoloģijas centrs, Med. fiziķe
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt PbS nanodaļiņu, ieslēgtu SiO2 matricā, dozimetriskās īpašības, un salīdzināt iegūtos rezultātus ar ZrO2:PbS nanodaļiņu kompozītu dozimetriskām īpašībām, kas bija izpētītas darbā [1], lai noskaidrotu, vai dozimetriskās īpašības mainās atkarībā no dielektriskās matricas materiāla, kurā atrodas nanodaļiņas. Darbs sastāv no ievada, darba mērķa un uzdevumiem, analītiskās apskata daļas, izmantoto metožu un izmantoto aparatūru apraksta, veikto pētījumu rezultātiem un to analīzes, kā arī secinājumiem un rekomendācijām. Darbā ir izpētītas SiO2:PbS nanodaļiņu kompozītu fotoelektronu emisijas intensitātes un fotoelektriskā izejas darba izmaiņa, SiO2PbS nanodaļiņu kompozītus apstarojot ar jonizējošo starojumu. Konstruēta dozimetriskā sakarība starp fotoemisijas spektru parametru izmaiņu un piegādāto starojuma dozu, un novērtētas tās kļūdas. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar darba [1] iegūtajiem rezultātiem un konstatēts, ka PbS nanodaļiņu dozimetriskās īpašības mainās atkarībā no dielektriskās matricas materiāla, kurā atrodas PbS nanodaļiņas. Bakalaura darbs satur 33 attēlus, 3 tabulas, tā apjoms ir 45 lapaspuses un darba izstrādē izmantoti 31 literatūras avoti.
Keywords SiO2:PbS nanodaļinu kompozīta dozimetriskās īpašības, PbS nanodaļiņu dozimetriskās īpašības
Keywords in English Dosimetric properties of SiO2:PbS nanoparticle composite, dosimetric properties of PbS nanoparticle
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 09:03:36