Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Darbaspēka nodokļi Baltijas valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Labour Taxes in the Baltic States”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. I. Judrupa
Recenzents Prakt. doc. U. Kamols
Anotācija Autors - J. Eglīte izstrādājis bakalaura darbu: “Darbaspēka nodokļi Baltijas valstīs”. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs - asoc.prof., Dr.oec. I. Judrupa. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un pētnieciskās daļas. Pirmajā daļā tiek pētīta un apkopota literatūra par nodokļiem. Tiek apskatītas nodokļu definīcijas, veidojošie elementi, iedalījums, nodokļu veidi, kā arī nodokļu ietekme uz valsts ekonomiku. Otrajā daļā tiek analizēta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas likumdošana, kas saistīta ar darbaspēka nodokļiem. Tiek salīdzinātas būtiskākās atšķirības likumdošanā, kas ietekmē nodokļa likmi. Visbeidzot apskatīta darba spēka nodokļa ietekme uz valsts budžetu un kopējā loma tautsaimniecībā. Nobeigumā tiek izstrādāti secinājumi par darbaspēka nodokļu slogu Baltijas valstīs un to ietekmi uz tautsaimniecību kā arī sniegti priekšlikumi, kas, pēc autora domām, spētu uzlabot pašreizējo situāciju. Bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses, tajā ir ievietotas 3 tabulas un 20 attēli. Izmantoti gan latviešu, gan ārzemju autoru darbi un Latvijas, Lietuvas, Igaunijas likumdošanas akti. Izmantotā pētījuma metode – apkopojoši analītiskā. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 25 literatūras vienībām.
Atslēgas vārdi Darbaspēka nodokļi Baltijas valstīs
Atslēgas vārdi angļu valodā Labour Taxes in the Baltic States
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 02:36:28