Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Darbaspēka nodokļi Baltijas valstīs”
Title in English “Labour Taxes in the Baltic States”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. I. Judrupa
Reviewer Prakt. doc. U. Kamols
Abstract Autors - J. Eglīte izstrādājis bakalaura darbu: “Darbaspēka nodokļi Baltijas valstīs”. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs - asoc.prof., Dr.oec. I. Judrupa. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un pētnieciskās daļas. Pirmajā daļā tiek pētīta un apkopota literatūra par nodokļiem. Tiek apskatītas nodokļu definīcijas, veidojošie elementi, iedalījums, nodokļu veidi, kā arī nodokļu ietekme uz valsts ekonomiku. Otrajā daļā tiek analizēta Latvijas, Lietuvas un Igaunijas likumdošana, kas saistīta ar darbaspēka nodokļiem. Tiek salīdzinātas būtiskākās atšķirības likumdošanā, kas ietekmē nodokļa likmi. Visbeidzot apskatīta darba spēka nodokļa ietekme uz valsts budžetu un kopējā loma tautsaimniecībā. Nobeigumā tiek izstrādāti secinājumi par darbaspēka nodokļu slogu Baltijas valstīs un to ietekmi uz tautsaimniecību kā arī sniegti priekšlikumi, kas, pēc autora domām, spētu uzlabot pašreizējo situāciju. Bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses, tajā ir ievietotas 3 tabulas un 20 attēli. Izmantoti gan latviešu, gan ārzemju autoru darbi un Latvijas, Lietuvas, Igaunijas likumdošanas akti. Izmantotā pētījuma metode – apkopojoši analītiskā. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 25 literatūras vienībām.
Keywords Darbaspēka nodokļi Baltijas valstīs
Keywords in English Labour Taxes in the Baltic States
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 02:36:28