Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Industriāla procesa vadības sistēmas ar attālinātu piekļuvi iztrāde un izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Research and development of control system with remote access for industrial process"
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Ingars Steiks
Recenzents Aivars Pumpurs
Anotācija Maģistra darba struktūra ir veidota no trijām darba daļām. Pirmajā daļā tiek sniegts vispārējs ieskats industriālās vadības sistēmās, izceļot vairākus svarīgus tematus – programmējamie loģiskie kontrolleri, to programmēšanas pamatnostādnes, kumunikāciju tehnoloģijas šajā nozarē. Otrā nodaļa turpina ievirzīto komunikāciju tehnoloģiju tēmu un iepazīstina ar attālinātas piekļuves pielietojumu, izmantojot dažādus VPN protokolus. Darba lielākais akcents tiek novirzīts uz trešo daļu, kur apskatītā tēmas specifika tiek realizēta praktiski. Trešās daļas struktūrā ir iekļautas piecas apakšnodaļas, kur pirmajā tiek apskatīts un analizēts industriālais process, kam tiks izveidota atbilstoša vadības sistēma, izstrādāts tehniskais uzdevums un tehnoloģiskā shēma, kā arī izvirzītas galvenās sistēmas prasības un apskatīta elementu mijiedarbība. Otrajā apakšnodaļā tiek apkopotas sistēmas prasības un veikta vadības mezgla komplektācija. Trešā apakšnodaļa satur nepieciešamo matemātiskās aproksimācijas aprēķinu veikšanu, kas nodrošinās veiksmīgu tehniskā uzdevuma izpildi. Ceturtā apakšnodaļa apraksta programmatūras izstrādi (algoritms un lietotāja interfeiss), ievērojot dažādus strukturēšanas un standartizācijas paņēmienus. Darba noslēgumā tiek realizēta attālinātas piekļuves iespēja, tiek izveidoti, analizēti un salīdzināti divi VPN savienojuma tipi. Maģistra darba apjoms: 84 lappuses, 41 attēls, 9 tabulas, 20 izmantotie literatūras avoti, 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Vadības sistēma, Industrija, automatizācija, kontrollers, PLC, VPN, tīkli, attālināta piekļuve
Atslēgas vārdi angļu valodā Control systems, industry, automatization, PLC, networking, VPN, remote access
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 01:15:37