Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Industriāla procesa vadības sistēmas ar attālinātu piekļuvi iztrāde un izpēte"
Title in English "Research and development of control system with remote access for industrial process"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Ingars Steiks
Reviewer Aivars Pumpurs
Abstract Maģistra darba struktūra ir veidota no trijām darba daļām. Pirmajā daļā tiek sniegts vispārējs ieskats industriālās vadības sistēmās, izceļot vairākus svarīgus tematus – programmējamie loģiskie kontrolleri, to programmēšanas pamatnostādnes, kumunikāciju tehnoloģijas šajā nozarē. Otrā nodaļa turpina ievirzīto komunikāciju tehnoloģiju tēmu un iepazīstina ar attālinātas piekļuves pielietojumu, izmantojot dažādus VPN protokolus. Darba lielākais akcents tiek novirzīts uz trešo daļu, kur apskatītā tēmas specifika tiek realizēta praktiski. Trešās daļas struktūrā ir iekļautas piecas apakšnodaļas, kur pirmajā tiek apskatīts un analizēts industriālais process, kam tiks izveidota atbilstoša vadības sistēma, izstrādāts tehniskais uzdevums un tehnoloģiskā shēma, kā arī izvirzītas galvenās sistēmas prasības un apskatīta elementu mijiedarbība. Otrajā apakšnodaļā tiek apkopotas sistēmas prasības un veikta vadības mezgla komplektācija. Trešā apakšnodaļa satur nepieciešamo matemātiskās aproksimācijas aprēķinu veikšanu, kas nodrošinās veiksmīgu tehniskā uzdevuma izpildi. Ceturtā apakšnodaļa apraksta programmatūras izstrādi (algoritms un lietotāja interfeiss), ievērojot dažādus strukturēšanas un standartizācijas paņēmienus. Darba noslēgumā tiek realizēta attālinātas piekļuves iespēja, tiek izveidoti, analizēti un salīdzināti divi VPN savienojuma tipi. Maģistra darba apjoms: 84 lappuses, 41 attēls, 9 tabulas, 20 izmantotie literatūras avoti, 4 pielikumi.
Keywords Vadības sistēma, Industrija, automatizācija, kontrollers, PLC, VPN, tīkli, attālināta piekļuve
Keywords in English Control systems, industry, automatization, PLC, networking, VPN, remote access
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 01:15:37