Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu ietekme uz uzņēmuma maksātspēju”
Nosaukums angļu valodā “Tax Impact on Solvency of a Company”
Autors Elīne Tretjuka
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Nodokļu ietekme uz uzņēmuma maksātspēju. Darba mērķis ir noskaidrot nodokļu ietekmi uz uzņēmuma maksātspēju. Mērķa sasniegšanai tika izpētīts kā nodokļi ir attīstījušies no seniem laikiem līdz mūsdienām, noteikts kā to maksāšana ietekmē konkrēta uzņēmuma maksātspēju un likviditāti vairāku gadu garumā, kā arī izpētīts kādas ir iespējas ieekonomēt uz uzņēmuma nodokļu nomaksu, izmantojot nodokļu atvieglojumus. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt nodokļu vēsturi un attīstību no seniem laikiem līdz mūsdienām, izanalizēt nodokļu sistēmu Latvijā, lai izprastu kā Latvijā darbojas nodokļu iekasēšanas politika, izpētīt nodokļu veidus, lai izprastu ar kādiem nodokļu maksājumiem saskaras uzņēmums, kā arī kādas ir iespējas iegūt nodokļu atvieglojumus, izanalizēt maksājamos nodokļus, apskatot konkrēta uzņēmuma rādītajus, aprēķināt uzņēmuma likviditāti, salīdzinot vairāku gadu rādītājus, aprēķināt uzņēmuma maksātspēju, nodokļu slogu, kā arī izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, pierādot to lietderību ar aprēķiniem. Balstoties uz uzdevumiem ir izveidota arī darba struktūra: bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Tā pirmajā daļā tika pētīta nodokļu vēsturiskā attīstība, analizēta nodokļu sistēma un politika Latvijā, kā arī apskatīts nodokļa jēdziens, izanalizēti nodokļu veidi un funkcijas. Bakalaura darba otrajā daļā kā piemērs tika apskatīts uzņēmums “Poldma Kaubanduse”, tika apskatīts kādus nodokļus nepieciešams maksāt uzņēmumam, kā arī cik veiksmīgi tika maksāti nodokļi 2012., 2013. un 2014. gadā un kādi faktori ietekmēja nodokļu nomaksu, kā arī tika pētīts kādas ir iespējas saņemt nodokļu atvieglojumus. Bakalaura darba trešajā daļā tika analizēti uzņēmuma maksātspējas finanšu rādītāji, kur tika izpētīta likviditāte, maksātspēja un nodokļu slogs, kā arī veikti aprēķini, lai varētu izpētīt cik veiksmīgi strādā uzņēmums, vai tam nedraud maksātnespējas risks, kā arī cik lielā mērā uzņēmuma darbību ietekmē nodokļu maksājumi. Bakalaura darba mērķis tika sasniegts, rezultātā tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma turpmākajai darbībai, kā arī izmantojot aprēķinus, tika pārbaudīts cik lietderīgi ir priekšlikumi. Bakalaura darbs kopumā izklāstīts 66 lappusēs, 12 tabulās, 15 attēlos, tika izmantoti 28 literatūras avoti, 4 pielikumi. Atslēgas vārdi: nodoklis, nodokļu slogs, maksātspēja, likviditāte, uzņēmums, gada pārskats, bilance, nodokļu atvieglojumi.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: nodoklis, nodokļu slogs, maksātspēja, likviditāte, uzņēmums, gada pārskats, bilance, nodokļu atvieglojumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: tax, the tax burden, solvency, liquidity, company annual report, balance sheet, tax incentives.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2016 00:16:13