Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu ietekme uz uzņēmuma maksātspēju”
Title in English “Tax Impact on Solvency of a Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Nodokļu ietekme uz uzņēmuma maksātspēju. Darba mērķis ir noskaidrot nodokļu ietekmi uz uzņēmuma maksātspēju. Mērķa sasniegšanai tika izpētīts kā nodokļi ir attīstījušies no seniem laikiem līdz mūsdienām, noteikts kā to maksāšana ietekmē konkrēta uzņēmuma maksātspēju un likviditāti vairāku gadu garumā, kā arī izpētīts kādas ir iespējas ieekonomēt uz uzņēmuma nodokļu nomaksu, izmantojot nodokļu atvieglojumus. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt nodokļu vēsturi un attīstību no seniem laikiem līdz mūsdienām, izanalizēt nodokļu sistēmu Latvijā, lai izprastu kā Latvijā darbojas nodokļu iekasēšanas politika, izpētīt nodokļu veidus, lai izprastu ar kādiem nodokļu maksājumiem saskaras uzņēmums, kā arī kādas ir iespējas iegūt nodokļu atvieglojumus, izanalizēt maksājamos nodokļus, apskatot konkrēta uzņēmuma rādītajus, aprēķināt uzņēmuma likviditāti, salīdzinot vairāku gadu rādītājus, aprēķināt uzņēmuma maksātspēju, nodokļu slogu, kā arī izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, pierādot to lietderību ar aprēķiniem. Balstoties uz uzdevumiem ir izveidota arī darba struktūra: bakalaura darbs sastāv no 3 daļām. Tā pirmajā daļā tika pētīta nodokļu vēsturiskā attīstība, analizēta nodokļu sistēma un politika Latvijā, kā arī apskatīts nodokļa jēdziens, izanalizēti nodokļu veidi un funkcijas. Bakalaura darba otrajā daļā kā piemērs tika apskatīts uzņēmums “Poldma Kaubanduse”, tika apskatīts kādus nodokļus nepieciešams maksāt uzņēmumam, kā arī cik veiksmīgi tika maksāti nodokļi 2012., 2013. un 2014. gadā un kādi faktori ietekmēja nodokļu nomaksu, kā arī tika pētīts kādas ir iespējas saņemt nodokļu atvieglojumus. Bakalaura darba trešajā daļā tika analizēti uzņēmuma maksātspējas finanšu rādītāji, kur tika izpētīta likviditāte, maksātspēja un nodokļu slogs, kā arī veikti aprēķini, lai varētu izpētīt cik veiksmīgi strādā uzņēmums, vai tam nedraud maksātnespējas risks, kā arī cik lielā mērā uzņēmuma darbību ietekmē nodokļu maksājumi. Bakalaura darba mērķis tika sasniegts, rezultātā tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma turpmākajai darbībai, kā arī izmantojot aprēķinus, tika pārbaudīts cik lietderīgi ir priekšlikumi. Bakalaura darbs kopumā izklāstīts 66 lappusēs, 12 tabulās, 15 attēlos, tika izmantoti 28 literatūras avoti, 4 pielikumi. Atslēgas vārdi: nodoklis, nodokļu slogs, maksātspēja, likviditāte, uzņēmums, gada pārskats, bilance, nodokļu atvieglojumi.
Keywords Atslēgas vārdi: nodoklis, nodokļu slogs, maksātspēja, likviditāte, uzņēmums, gada pārskats, bilance, nodokļu atvieglojumi.
Keywords in English Keywords: tax, the tax burden, solvency, liquidity, company annual report, balance sheet, tax incentives.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 24.05.2016 00:16:13