Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Latvijas reālā konverģence ar eirozonu”
Nosaukums angļu valodā “Real Convergence of Latvia with Eurozone”
Autors Inga Zariņa
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. I. Judrupa
Recenzents Prof. I.Dovladbekova
Anotācija Bakalaura darba temats “Latvijas reālā konverģence ar eirozonu”. Darba mērķis ir novērtēt Latvijas reālo konverģenci ar eirozonu. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā tiek analizēti teorētiskie materiāli par ekonomisko konverģenci, sīkāk izpētīta reālās konverģences veidošanās un novērtēšanas iespējas, apskatīta eirozonas izveide un galvenās eirozonas uzraudzības institūcijas. Otrajā daļā novērtēta eirozonas valstu Māstrihtas kritēriju izpilde 2015.gadā, Latvijas reālā konverģence ar eirozonu, izmantojot IKP uz vienu iedzīvotāju datus no 1999.gada līdz 2014.gadam, un prognozēta Latvijas turpmākā izaugsme. Tika analizētas IKP uz vienu iedzīvotāju izmaiņas, pieaugums, pieauguma tempi, standartnovirze un variācijas koeficients. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tika secināts, ka Latvija ir konverģējusi tuvāk eirozonas dzīves līmenim, jo IKP uz vienu iedzīvotāju pieauguma temps Latvijai ir lielāks nekā eirozonai. Saglabājot tādus pašus pieauguma tempus, Latvija sasniegs eirozonas līmeni 2025.gada beigās. Ar IKP uz vienu iedzīvotāju vērtību 38909,31 eiro. Darba apjoms: 59 lappuses, 31 formula, 25 attēli, 3 tabulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi konverģence, reālā konverģence
Atslēgas vārdi angļu valodā convergence, real convergence
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 20:59:41