Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Latvijas reālā konverģence ar eirozonu”
Title in English “Real Convergence of Latvia with Eurozone”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. I. Judrupa
Reviewer Prof. I.Dovladbekova
Abstract Bakalaura darba temats “Latvijas reālā konverģence ar eirozonu”. Darba mērķis ir novērtēt Latvijas reālo konverģenci ar eirozonu. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā tiek analizēti teorētiskie materiāli par ekonomisko konverģenci, sīkāk izpētīta reālās konverģences veidošanās un novērtēšanas iespējas, apskatīta eirozonas izveide un galvenās eirozonas uzraudzības institūcijas. Otrajā daļā novērtēta eirozonas valstu Māstrihtas kritēriju izpilde 2015.gadā, Latvijas reālā konverģence ar eirozonu, izmantojot IKP uz vienu iedzīvotāju datus no 1999.gada līdz 2014.gadam, un prognozēta Latvijas turpmākā izaugsme. Tika analizētas IKP uz vienu iedzīvotāju izmaiņas, pieaugums, pieauguma tempi, standartnovirze un variācijas koeficients. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, tika secināts, ka Latvija ir konverģējusi tuvāk eirozonas dzīves līmenim, jo IKP uz vienu iedzīvotāju pieauguma temps Latvijai ir lielāks nekā eirozonai. Saglabājot tādus pašus pieauguma tempus, Latvija sasniegs eirozonas līmeni 2025.gada beigās. Ar IKP uz vienu iedzīvotāju vērtību 38909,31 eiro. Darba apjoms: 59 lappuses, 31 formula, 25 attēli, 3 tabulas un 2 pielikumi.
Keywords konverģence, reālā konverģence
Keywords in English convergence, real convergence
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 23.05.2016 20:59:41