Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Telekomunikāciju nozares attīstība un perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Development and Growth Opportunities of Telecommunications Industry in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. T. Tambovceva
Recenzents Prof. J. Saulītis
Anotācija Maģistra darba temats ir “Telekomunikāciju nozares attīstība un perspektīvas Latvijā”. Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Tatjana Smeltere. Maģistra darba vadītāja ir profesore, Dr.oec Tatjana Tambovceva. Pētījums sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīts par oligopola tirgus darbības principiem un nosacījumiem, apskatīti vairāki oligopola tirgus modeļi kas palīdz izprast lēmumu pieņemšanas tehnoloģiju, kā arī spēļu teorijas darbības principi un to pielietojums oligopola tirgus struktūrā. Autore aprakstīja telekomunikāciju nozares konkurences un darbības īpatnības, gan no ekonomiska un administratīva aspekta, gan izpētīja tādas nozares īpatnības ka tirgus dalībnieku vertikālas vienošanās un infrastruktūra. Otrajā daļā tiek izpētītas telekomunikāciju nozares attīstības tendences Eiropas Savienībā, Eiropas virziens uz vispārējo vienoto digitālo tirgu, ka arī fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumu uzņēmumu konverģences iespējas. Autore arī izpētīja esošo situāciju Latvijas mobilo sakaru pakalpojumu tirgu, definēja un izanalizēja galvenos faktorus kas ietekmē uz tirgus attīstību, kā arī prognozēja iespējamus konverģences dalībniekus un rezultātus. Savukārt trešajā daļā tiek definēti un novērtēti iespējamie mobilo sakaru pakalpojumu uzņēmumu riski. Izpētot nozares situāciju autore nonāca pie secinājumiem, ka gan Eiropas Savienību, gan Latviju parsvara vieno kopīgie bremzējošie faktori kas kavē tirgus veiksmīgu attīstību. Šie faktori ir tirgus piesātinātība, līdz ar to sīva konkurence kas veicina cenu samazināšanu un kopējo nozares rādītāju pasliktināšanu. Negatīvi uz mobilo sakaru tirgu ietekmē viesabonēšanas tarifu samazināšana, noteikti patērētaji ir ieguvēji, bet mobilo sakaru operatoriem nācas pielagoties jaunai situācijai. Noteikti ka fiksēto un mobilo operatoru konverģence varētu būt viena no iespējam palīdzēt tirgum turpināt attīstīties un sasniegt jaunu dzīves posmu. Kopējais maģistra darba lappušu skaits ir 79, kur ir 11 tabulas un 25 attēli.
Atslēgas vārdi Oligopols, telekomunikācijas, mobilo sakaru pakalpojumi, konverģence, riski.
Atslēgas vārdi angļu valodā Oligopoly, telecommunications, mobile communication services, convergence, the risks.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 12:35:31