Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Telekomunikāciju nozares attīstība un perspektīvas Latvijā”
Title in English "Development and Growth Opportunities of Telecommunications Industry in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. T. Tambovceva
Reviewer Prof. J. Saulītis
Abstract Maģistra darba temats ir “Telekomunikāciju nozares attīstība un perspektīvas Latvijā”. Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Tatjana Smeltere. Maģistra darba vadītāja ir profesore, Dr.oec Tatjana Tambovceva. Pētījums sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīts par oligopola tirgus darbības principiem un nosacījumiem, apskatīti vairāki oligopola tirgus modeļi kas palīdz izprast lēmumu pieņemšanas tehnoloģiju, kā arī spēļu teorijas darbības principi un to pielietojums oligopola tirgus struktūrā. Autore aprakstīja telekomunikāciju nozares konkurences un darbības īpatnības, gan no ekonomiska un administratīva aspekta, gan izpētīja tādas nozares īpatnības ka tirgus dalībnieku vertikālas vienošanās un infrastruktūra. Otrajā daļā tiek izpētītas telekomunikāciju nozares attīstības tendences Eiropas Savienībā, Eiropas virziens uz vispārējo vienoto digitālo tirgu, ka arī fiksēto un mobilo sakaru pakalpojumu uzņēmumu konverģences iespējas. Autore arī izpētīja esošo situāciju Latvijas mobilo sakaru pakalpojumu tirgu, definēja un izanalizēja galvenos faktorus kas ietekmē uz tirgus attīstību, kā arī prognozēja iespējamus konverģences dalībniekus un rezultātus. Savukārt trešajā daļā tiek definēti un novērtēti iespējamie mobilo sakaru pakalpojumu uzņēmumu riski. Izpētot nozares situāciju autore nonāca pie secinājumiem, ka gan Eiropas Savienību, gan Latviju parsvara vieno kopīgie bremzējošie faktori kas kavē tirgus veiksmīgu attīstību. Šie faktori ir tirgus piesātinātība, līdz ar to sīva konkurence kas veicina cenu samazināšanu un kopējo nozares rādītāju pasliktināšanu. Negatīvi uz mobilo sakaru tirgu ietekmē viesabonēšanas tarifu samazināšana, noteikti patērētaji ir ieguvēji, bet mobilo sakaru operatoriem nācas pielagoties jaunai situācijai. Noteikti ka fiksēto un mobilo operatoru konverģence varētu būt viena no iespējam palīdzēt tirgum turpināt attīstīties un sasniegt jaunu dzīves posmu. Kopējais maģistra darba lappušu skaits ir 79, kur ir 11 tabulas un 25 attēli.
Keywords Oligopols, telekomunikācijas, mobilo sakaru pakalpojumi, konverģence, riski.
Keywords in English Oligopoly, telecommunications, mobile communication services, convergence, the risks.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 23.05.2016 12:35:31