Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Klimata adaptīvās ēkas ārsienas izveide"
Nosaukums angļu valodā "Dvelopment of climate adaptive building shell"
Autors Māris Zamovskis
Struktūrvienība 11500 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Andra Blumberga
Recenzents
Anotācija Maģistra darba “Biomimikrijas iedvesmota klimata adaptīvās ārsienas izveide ar zemes siltuma utilizāciju” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Vides zinātnes maģistrantūras programmas students Māris Zamovskis. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt energoefektīvu tehnoloģisko risinājumu gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas prasību sasniegšanai, izmantojot biomimikrijas paņēmienu, rezultātā izveidojot jaunu klimata adaptīvu ārsienu. Galvenie darba uzdevumi ir literatūras analīze, jaunas klimata adaptīvās ārsienas izstrāde, piedāvātās klimata adaptīvās ārsienas izveides un verifikācijas metodoloģijas izstrāde, maza izmēra prototipa izpēte un iegūto rezultātu analīze. Darbs sastāv no četrām galvenajām daļām: literatūras analīzes, praktiskā eksperimenta, matemātiskā modeļa un rezultātu analīzes. Literatūras analīze apskata gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas konceptu, veidu kā to sasniegt un esošos ierobežojumus. Kā viens no gandrīz nulles patēriņa ēkas prasību sasniegšanas veidiem, tiek apskatīts biomimikrijas paņēmiens. Papildus tiek apskatīta zemes siltuma izmantošana un dabiskās cirkulācijas cilpas darbības princips. Eksperimentālajā daļā ir izstrādāts maza iemēra prototips, lai novērtētu piedāvātās klimata adaptīvās ārsienas darbības principus. Modelēšanas daļā ir izstrādāts matemātiskais modelis, kas apraksta izstrādāto prototipu un vēlāk tiek izmantots izstrādātās klimata adaptīvās ārsienas novērtēšanā. Pēdējā daļā, proti, rezultātos, ir aprakstītas novērotās likumsakarības un apskatīti iegūtie rezultāti, kā arī tiek izvērtēts piedāvātais ārsienas risinājums. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Darbs sastāv no 98 lappusēm, 17 tabulām, 49 attēliem. Šī darba izstrādē tika izmantoti 75 literatūras avoti. Matemātiskā modeļa izstrādē tika izmantota ANSYS 16.2 matemātiskās modelēšanas programma.
Atslēgas vārdi Biomimikrija, klimata adaptīvā ārsiena, fasāde, gandrīz nulles patēriņa ēka, dabiksās cirkulācijas cilpa
Atslēgas vārdi angļu valodā Biomimicry, climate adaptive building shell, façade, nearly zero energy building, natural circulation loop
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 06:47:17