Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Klimata adaptīvās ēkas ārsienas izveide"
Title in English "Dvelopment of climate adaptive building shell"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Andra Blumberga
Reviewer
Abstract Maģistra darba “Biomimikrijas iedvesmota klimata adaptīvās ārsienas izveide ar zemes siltuma utilizāciju” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Vides zinātnes maģistrantūras programmas students Māris Zamovskis. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt energoefektīvu tehnoloģisko risinājumu gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas prasību sasniegšanai, izmantojot biomimikrijas paņēmienu, rezultātā izveidojot jaunu klimata adaptīvu ārsienu. Galvenie darba uzdevumi ir literatūras analīze, jaunas klimata adaptīvās ārsienas izstrāde, piedāvātās klimata adaptīvās ārsienas izveides un verifikācijas metodoloģijas izstrāde, maza izmēra prototipa izpēte un iegūto rezultātu analīze. Darbs sastāv no četrām galvenajām daļām: literatūras analīzes, praktiskā eksperimenta, matemātiskā modeļa un rezultātu analīzes. Literatūras analīze apskata gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkas konceptu, veidu kā to sasniegt un esošos ierobežojumus. Kā viens no gandrīz nulles patēriņa ēkas prasību sasniegšanas veidiem, tiek apskatīts biomimikrijas paņēmiens. Papildus tiek apskatīta zemes siltuma izmantošana un dabiskās cirkulācijas cilpas darbības princips. Eksperimentālajā daļā ir izstrādāts maza iemēra prototips, lai novērtētu piedāvātās klimata adaptīvās ārsienas darbības principus. Modelēšanas daļā ir izstrādāts matemātiskais modelis, kas apraksta izstrādāto prototipu un vēlāk tiek izmantots izstrādātās klimata adaptīvās ārsienas novērtēšanā. Pēdējā daļā, proti, rezultātos, ir aprakstītas novērotās likumsakarības un apskatīti iegūtie rezultāti, kā arī tiek izvērtēts piedāvātais ārsienas risinājums. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Darbs sastāv no 98 lappusēm, 17 tabulām, 49 attēliem. Šī darba izstrādē tika izmantoti 75 literatūras avoti. Matemātiskā modeļa izstrādē tika izmantota ANSYS 16.2 matemātiskās modelēšanas programma.
Keywords Biomimikrija, klimata adaptīvā ārsiena, fasāde, gandrīz nulles patēriņa ēka, dabiksās cirkulācijas cilpa
Keywords in English Biomimicry, climate adaptive building shell, façade, nearly zero energy building, natural circulation loop
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 23.05.2016 06:47:17