Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "AS “Sadales tīkls” jauna pakalpojuma biznesa modeļa izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "The Development of Business Model for a New Service of "Sadales tīkls" JSC"
Autors Uģis Sabulis
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Aigars Laizāns
Recenzents Māris Millers, Dipl.phys., MBA
Anotācija U. Sabulis AS “Sadales tīkls” jauna pakalpojuma biznesa modeļa izstrāde: Maģistra darbs / U.Sabulis, A. Laizāns. – Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. – 93. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 21 avots latviešu, 47 angļu valodā. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz teoriju un praktiskiem pētījumiem, izvērtēt AS “Sadales tīkls” jaunā 110kV apsaimniekošanas pakalpojuma ieviešanu, izstrādājot jaunā pakalpojuma biznesa modeli. Pirmajā darba daļā apskatīti biznesa modeļu un biznesa stratēģiju teorētiskie aspekti un analīzes instrumenti. Darba otrajā daļā ir analizēts Eiropas elektroenerģijas tirgus un tā dalībnieki, apskatot biznesa modeļus, tendences un iespējamos risinājumus. Darba trešajā daļā, ņemot vērā ieguvumus un zaudējumus, ir izvēlētas jaunā 110kV aktīvu apkalpošanas pakalpojuma robežas, kā arī izstrādāts jaunā pakalpojuma biznesa modelis un ekonomiskais pamatojums, aprakstot tā komponentes AS “Sadales tīkls” struktūrvienībās. Maģistra darba nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: • Optimālākais jaunā pakalpojuma risinājums ir AS “Sadales tīkls” pārņemot tikai 110kV transformatorus. Pārējie risinājumi rada mazākus ieguvumus vai prasa lielākus kapitālieguldījumus. • AS “Sadales tīkls” nodrošinot 110kV transformatoru apsaimniekošanu palielina uzņēmuma ienākumus par 1 715 602 EUR.
Atslēgas vārdi Jauns pakalpojums, biznesa modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Business Model, New Service
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2016 10:05:02