Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "AS “Sadales tīkls” jauna pakalpojuma biznesa modeļa izstrāde"
Title in English "The Development of Business Model for a New Service of "Sadales tīkls" JSC"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aigars Laizāns
Reviewer Māris Millers, Dipl.phys., MBA
Abstract U. Sabulis AS “Sadales tīkls” jauna pakalpojuma biznesa modeļa izstrāde: Maģistra darbs / U.Sabulis, A. Laizāns. – Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. – 93. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 24 attēli, 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 21 avots latviešu, 47 angļu valodā. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz teoriju un praktiskiem pētījumiem, izvērtēt AS “Sadales tīkls” jaunā 110kV apsaimniekošanas pakalpojuma ieviešanu, izstrādājot jaunā pakalpojuma biznesa modeli. Pirmajā darba daļā apskatīti biznesa modeļu un biznesa stratēģiju teorētiskie aspekti un analīzes instrumenti. Darba otrajā daļā ir analizēts Eiropas elektroenerģijas tirgus un tā dalībnieki, apskatot biznesa modeļus, tendences un iespējamos risinājumus. Darba trešajā daļā, ņemot vērā ieguvumus un zaudējumus, ir izvēlētas jaunā 110kV aktīvu apkalpošanas pakalpojuma robežas, kā arī izstrādāts jaunā pakalpojuma biznesa modelis un ekonomiskais pamatojums, aprakstot tā komponentes AS “Sadales tīkls” struktūrvienībās. Maģistra darba nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: • Optimālākais jaunā pakalpojuma risinājums ir AS “Sadales tīkls” pārņemot tikai 110kV transformatorus. Pārējie risinājumi rada mazākus ieguvumus vai prasa lielākus kapitālieguldījumus. • AS “Sadales tīkls” nodrošinot 110kV transformatoru apsaimniekošanu palielina uzņēmuma ienākumus par 1 715 602 EUR.
Keywords Jauns pakalpojums, biznesa modelis
Keywords in English Business Model, New Service
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 21.05.2016 10:05:02