Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Ekonomiskās un politiskās vides ietekme uz Latvijas ārējo tirdzniecību”
Nosaukums angļu valodā “Impact of Economic and Political Environment on Latvia’s International Trade”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Profesore M. Šenfelde
Recenzents Asoc.prof. I. Judrupa
Anotācija Bakalaura darba temats ir „Ekonomiskās un politiskās vides ietekme uz Latvijas ārējo tirdzniecību”. Darba autore ir Anžela Šulca, zinātniskā vadītāja prof.,Dr.oec. Maija Šenfelde. Ārējai tirdzniecībai ir svarīga vieta valsts nacionālajā labklājībā un tā ietekmē valsts ekonomikas izaugsmi. Darbā ir pētīta ekonomiskās un politiskās vides ietekme uz Latvijas ārējo tirdzniecību laikā posmā no 2004. gada līdz 2014. gadam. Darba kopapjoms ir 93 lappuses, tajā ir iekļautas 8 tabulas un 11 attēli, kā arī 5 pielikumi. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā nodaļā tika apskatīti ārējās tirdzniecības teorētiskie aspekti, galvenie eksportu un importu ietekmējošie riski. Otrajā nodaļā tika izanalizēta Latvijas tirdzniecības attīstība un tās struktūra sadalījumā pa valstu un preču grupām. Savukārt trešajā nodaļā tika apkopoti ārējo tirdzniecību ietekmējošie faktori.
Atslēgas vārdi ārējā tirdzniecība, eksports, imports, tirdzniecības ierobežojumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā foreign trade, export, import, trade restrictions.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2016 04:40:21