Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Ekonomiskās un politiskās vides ietekme uz Latvijas ārējo tirdzniecību”
Title in English “Impact of Economic and Political Environment on Latvia’s International Trade”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Profesore M. Šenfelde
Reviewer Asoc.prof. I. Judrupa
Abstract Bakalaura darba temats ir „Ekonomiskās un politiskās vides ietekme uz Latvijas ārējo tirdzniecību”. Darba autore ir Anžela Šulca, zinātniskā vadītāja prof.,Dr.oec. Maija Šenfelde. Ārējai tirdzniecībai ir svarīga vieta valsts nacionālajā labklājībā un tā ietekmē valsts ekonomikas izaugsmi. Darbā ir pētīta ekonomiskās un politiskās vides ietekme uz Latvijas ārējo tirdzniecību laikā posmā no 2004. gada līdz 2014. gadam. Darba kopapjoms ir 93 lappuses, tajā ir iekļautas 8 tabulas un 11 attēli, kā arī 5 pielikumi. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā nodaļā tika apskatīti ārējās tirdzniecības teorētiskie aspekti, galvenie eksportu un importu ietekmējošie riski. Otrajā nodaļā tika izanalizēta Latvijas tirdzniecības attīstība un tās struktūra sadalījumā pa valstu un preču grupām. Savukārt trešajā nodaļā tika apkopoti ārējo tirdzniecību ietekmējošie faktori.
Keywords ārējā tirdzniecība, eksports, imports, tirdzniecības ierobežojumi.
Keywords in English foreign trade, export, import, trade restrictions.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 21.05.2016 04:40:21