Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ģeopolitisko notikumu ietekme uz muitas kontroli”
Nosaukums angļu valodā "Impact of Geopolitical Events on Customs Control"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Mārtiņa Miezīša bakalaura darba tēma ir „Ģeopolitisko notikumu ietekme uz muitas kontroli”. Mērķis ir apkopot pieejamo informāciju un statistikas datus, lai izpētītu kādas izmaiņas un grūtības muitas kontrolē varētu rasties ģeopolitisko notikumu ietekmē, kuri šobrīd skar Eiropas Savienību. Darba tēma ir aktuāla, jo tā ir bāzēta uz ģeopolitiskajiem notikumiem Eiropā, kuriem līdzīgi nav bijuši, un tāpēc arī iespējamās sekas un ietekme uz muitas darbību nav izpētīta. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darbā risināti sekojoši uzdevumi: 1. veikta teorētisko materiālu un nepieciešamo metožu bakalaura darba izstrādei analīze; 2. veikta ģeopolitisko notikumu analīze; 3. apkopota iesaistīto organizāciju un iestāžu darbības stratēģija; 4. apkopoti nepieciešamie statistikas dati, to analīze; 5. izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Bakalaura darba pētījuma objekts ir ģeopolitiskie notikumi Eiropā un pasaulē, savukārt pētījuma priekšmets ir Eiropas Savienības muitas kontrole. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā tiek atspoguļota mūsdienu situācija kā tāda, aktuālie notikumi, iespējamās un vērojamās pārmaiņas Eiropā. Otrajā nodaļā tiek apskatīti un analizēti apdraudējumi, kuru cēloņi ir ģeopolitiskās pārmaiņas Eiropā un sekas, ar kurām jācīnās. Trešajā nodaļa tiek atspoguļota muita, kā institūcija, tās funkcijas un uzdevumi, pārmaiņas darba organizācijā, kuras ir radušās šo notikumu rezultātā, ar kurām ir jācīnās. Darbs sastāv no 68 lapaspusēm, 10 tabulām un no 1 attēla.
Atslēgas vārdi Ģeopolitisko notikumu ietekme uz muitas kontroli
Atslēgas vārdi angļu valodā Geopolitical events to customs control.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2016 11:41:34