Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Ģeopolitisko notikumu ietekme uz muitas kontroli”
Title in English "Impact of Geopolitical Events on Customs Control"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Mārtiņa Miezīša bakalaura darba tēma ir „Ģeopolitisko notikumu ietekme uz muitas kontroli”. Mērķis ir apkopot pieejamo informāciju un statistikas datus, lai izpētītu kādas izmaiņas un grūtības muitas kontrolē varētu rasties ģeopolitisko notikumu ietekmē, kuri šobrīd skar Eiropas Savienību. Darba tēma ir aktuāla, jo tā ir bāzēta uz ģeopolitiskajiem notikumiem Eiropā, kuriem līdzīgi nav bijuši, un tāpēc arī iespējamās sekas un ietekme uz muitas darbību nav izpētīta. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darbā risināti sekojoši uzdevumi: 1. veikta teorētisko materiālu un nepieciešamo metožu bakalaura darba izstrādei analīze; 2. veikta ģeopolitisko notikumu analīze; 3. apkopota iesaistīto organizāciju un iestāžu darbības stratēģija; 4. apkopoti nepieciešamie statistikas dati, to analīze; 5. izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Bakalaura darba pētījuma objekts ir ģeopolitiskie notikumi Eiropā un pasaulē, savukārt pētījuma priekšmets ir Eiropas Savienības muitas kontrole. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā tiek atspoguļota mūsdienu situācija kā tāda, aktuālie notikumi, iespējamās un vērojamās pārmaiņas Eiropā. Otrajā nodaļā tiek apskatīti un analizēti apdraudējumi, kuru cēloņi ir ģeopolitiskās pārmaiņas Eiropā un sekas, ar kurām jācīnās. Trešajā nodaļa tiek atspoguļota muita, kā institūcija, tās funkcijas un uzdevumi, pārmaiņas darba organizācijā, kuras ir radušās šo notikumu rezultātā, ar kurām ir jācīnās. Darbs sastāv no 68 lapaspusēm, 10 tabulām un no 1 attēla.
Keywords Ģeopolitisko notikumu ietekme uz muitas kontroli
Keywords in English Geopolitical events to customs control.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 20.05.2016 11:41:34