Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba risku samazināšana mežizstrādes darbos
Nosaukums angļu valodā Work Safety Risk Reducement in Forest Works
Autors Santa Legzdiņa
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Bērziņš
Recenzents RTU prakt.doc., Mg.oec. I.Ezera
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Santa Legzdiņa Maģistra darba vadītājs: Jānis Bērziņš, Docents, Mg.sc.ing. Maģistra darba tēma: „Darba risku samazināšana mežizstrādes darbos”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 103 lapām un 4 pielikumiem. Maģistra darbs satur 16 attēlus, 25 tabulas, 12 aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 67 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikā esošie normatīvie akti darba aizsardzības un darba vides jomā, izzinoša satura mācību grāmatas darba aizsardzībā, normatīvie akti, publikācijas, statistikas materiāli, tirgus apskati, plaši pielietoti Internetā pieejamie materiāli – pamatā izmantotas mājas lapas, kurās pieejami normatīvie akti, publikācijas, periodiskie izdevumi un pētāmā uzņēmuma nepublicētie dati. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Veikta teorijas analīze darba aizsardzības un darba vides jomā. Analizēta mežsaimniecības nozare un izpētīta mežsaimniecības uzņēmuma SIA „LTD Timber” darba vide. Veikta darbinieku anketēšana, lai analizētu darba vides nodrošināšanu saistībā ar darba risku drošības nodrošināšanu mežizstrādes uzņēmumā. Veikta darba vides un darba vietas risku izpēte un novērtēšana. Izstrādāti ieteikumi darba risku aizsardzības pilnveidošanā uzņēmumā un preventīvo pasākumu veikšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Legzdiņa S. Darba vides risku ietekme uz nodarbinātajiem mežistrādes nozarē un darba risku novērtējums mežsaimniecības uzņēmumā SIA „LTD Timber”: Maģistra darbs/ Darba vadītājs J. Bērziņš – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2016. – 103.lpp. Atslēgas vārdi: Mežizstrāde, mežsaimniecība, kokzāģētava, darba vide, darba riski, darba aizsardzības sistēma.
Atslēgas vārdi Mežizstrāde, mežsaimniecība, kokzāģētava, darba vide, darba riski, darba aizsardzības sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Forestry, sawmill, working environment, work safety risks, occupational health and safety system
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2016 21:18:35