Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba risku samazināšana mežizstrādes darbos
Title in English Work Safety Risk Reducement in Forest Works
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Bērziņš
Reviewer RTU prakt.doc., Mg.oec. I.Ezera
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Santa Legzdiņa Maģistra darba vadītājs: Jānis Bērziņš, Docents, Mg.sc.ing. Maģistra darba tēma: „Darba risku samazināšana mežizstrādes darbos”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 103 lapām un 4 pielikumiem. Maģistra darbs satur 16 attēlus, 25 tabulas, 12 aprēķinu formulas. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 67 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: Latvijas Republikā esošie normatīvie akti darba aizsardzības un darba vides jomā, izzinoša satura mācību grāmatas darba aizsardzībā, normatīvie akti, publikācijas, statistikas materiāli, tirgus apskati, plaši pielietoti Internetā pieejamie materiāli – pamatā izmantotas mājas lapas, kurās pieejami normatīvie akti, publikācijas, periodiskie izdevumi un pētāmā uzņēmuma nepublicētie dati. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Veikta teorijas analīze darba aizsardzības un darba vides jomā. Analizēta mežsaimniecības nozare un izpētīta mežsaimniecības uzņēmuma SIA „LTD Timber” darba vide. Veikta darbinieku anketēšana, lai analizētu darba vides nodrošināšanu saistībā ar darba risku drošības nodrošināšanu mežizstrādes uzņēmumā. Veikta darba vides un darba vietas risku izpēte un novērtēšana. Izstrādāti ieteikumi darba risku aizsardzības pilnveidošanā uzņēmumā un preventīvo pasākumu veikšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Legzdiņa S. Darba vides risku ietekme uz nodarbinātajiem mežistrādes nozarē un darba risku novērtējums mežsaimniecības uzņēmumā SIA „LTD Timber”: Maģistra darbs/ Darba vadītājs J. Bērziņš – Datorsalikums – Rīga: RTU, 2016. – 103.lpp. Atslēgas vārdi: Mežizstrāde, mežsaimniecība, kokzāģētava, darba vide, darba riski, darba aizsardzības sistēma.
Keywords Mežizstrāde, mežsaimniecība, kokzāģētava, darba vide, darba riski, darba aizsardzības sistēma
Keywords in English Forestry, sawmill, working environment, work safety risks, occupational health and safety system
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.05.2016 21:18:35